Kategória: Herz
Vytlačiť
Super User
Návštevy: 799
Naša firma poskytuje vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) výhradných technických zariadení elektrických do 1000V a elektrických zariadení, ktoré sa nachádzajú v priestore s nebezpečenstvom výbuchu a zároveň poskytuje služby, ktoré sú s tým spojené, ako je:

Ponúkame Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie)

 
Elektrická inštalácia v zmysle STN 33 2000-6 a STN 33 1500
Bleskozvody (ochrana pred bleskom vonkajšia a vnútorná)
Elektrické stroje
Eklektické spotrebiče a el. ručné náradie

Termovízne merania