JA Event Camp

Create your conference website today.

Aktualizačné
školenie §21, §22, §23 02.09.2022 9:00 - 15:00


Na Aktualizačné školenie je potrebné doniesť originál osvedčenia a lekársku prehliadku nie staršiu ako 12 mesiacov.

Školenie je vhodné len pre absolventov elektrotechnického vzdelania.Registrácia pre

Billing